informatie

Privacy Policy

Privacyverklaring Pull Productions B.V.
Wanneer je op onze website actief bent of contact met ons opneemt deel je soms persoonsgegevens met ons. Wij
gaan zorgvuldig met deze gegevens om en houden ons aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wetten
gaan over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij van je verzamelen en wat wij met deze gegevens doen.
Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Pull Productions B.V., de manier van communicatie
maakt daarbij niet uit.


Pull Productions B.V., gevestigd aan de Tulpenstraat 75 te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van de
persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy
versturen naar info@pullproductions.nl.


Wat zijn persoonsgegevens?
Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn persoonsgegevens.
Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische
afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens.


Bijzondere persoonsgegevens
Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens.
Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar
Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Wij kunnen echter
niet controleren of een bezoeker van onze websites en servers ouder dan 16 jaar is. Als je ervan overtuigd bent dat wij
persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon hebben verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan
kun je contact opnemen via info@pullproductions.nl en dan verwijderen wij deze informatie. Indien er gegevens van
personen jonger dan 16 jaar door ons worden verzameld zal dit altijd gebeuren met toestemming van zijn/haar ouder
of voogd.


Wanneer verwerken wij jouw persoonsgegevens?
1. Om je te kunnen helpen als je vragen hebt.
Wij helpen graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag voor ons hebt. Je kunt ons bellen, e-mailen, via
social media een bericht sturen, WhatsAppen of een formulier invullen op de website. Ook kan het zijn dat we je
gegevens krijgen via een derden in verband met onze dienstverlening.
Om je verder te kunnen helpen slaan we een aantal gegevens van je op. Op die manier weten we wie je bent en kunnen
we ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad.
Als je vragen voor ons hebt dan slaan we de volgende gegevens van je op:
– Naam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Jouw bericht
Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.
2. Om offertes op te stellen en naar je te versturen.
Voordat we voor je aan de slag gaan sturen we je een offerte. Hiervoor slaan we de volgende gegevens van je op:
– N.A.W. gegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Bedrijfsnaam (optioneel)
– Kamer van Koophandelnummer (optioneel)
– BTW-ID nummer (optioneel)
Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.
3. Om een overeenkomst uit te voeren, contact op te nemen voor kennismakingsgesprekken,
aantekeningen te maken, afspraken met je te kunnen maken via Google Calendar, je de gemaakte
beelden toe te kunnen sturen, quitclaims met je te kunnen ondertekenen, ons portfolio op te
bouwen en je na afloop om een evaluatie te kunnen vragen.
Als je bij ons diensten afneemt dan wil je natuurlijk goed geholpen worden en ontvangen wat je hebt gevraagd. Wij
slaan de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:
– N.A.W. gegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– De overige door jou aangeleverde (persoons-)gegevens
Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.
4. Om je te kunnen factureren & incasseren.
De door jou afgenomen diensten moeten natuurlijk ook betaald worden. Als je dit niet doet dan starten wij een
incassotraject. In verband met facturatie & incasso slaan we de volgende gegevens van je op:
– N.A.W. gegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Bedrijfsnaam (optioneel)
– Kamer van Koophandelnummer (optioneel)
– BTW-ID nummer (optioneel)
Wettelijke grondslag: wettelijke verplichting.
5. Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in onze dienstverlening.
Wanneer wij wijzigingen doorvoeren in onze dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige
belangrijke zaken dan stellen we je hiervan graag op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruiken wij de
volgende gegevens om je in ons administratiesysteem te verwerken:
– Naam
– E-mailadres
Wettelijke grondslag: toestemming.
6. Om jouw review op onze website en/of social media te kunnen delen.
Als je ons een review hebt gestuurd, publiceren wij deze op onze website en/of social mediakanalen. Als je hiermee
akkoord gaat dan slaan wij de volgende gegevens van je op:
– Naam
– Bedrijfsnaam (optioneel)
– Functie/ beroep


Wettelijke grondslag: toestemming.
Doorgifte aan partners
Wij werken voor het uitvoeren van onze dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners.
Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:
– Onze betalingen & incasso’s afhandelen (Snelstart)
– Onze webhosting & e-mail verzorgen (TransIP en Gmail)
– Onze boekhouding doen (Van Herpt en Partners)
– Onze gemaakte beelden aanleveren (Frame.io, WeTransfer en Vimeo)
– Onze externe server verzorgen (Synology)
– Onze online agenda (Google Calendar)
Met subverwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de
veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Wij werken alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG
wetgeving.
Enkele van onze partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte (de landen binnen de Europese
Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Jouw gegevens kunnen worden verwerkt in Amerika en/of andere landen
waar deze bedrijven hun cloudopslag hebben en servers en/of backups hebben.
Met deze partners hebben wij passende maatregelen genomen welke contractueel via een
verwerkersovereenkomst/ Data Processing Addendum zijn afgesproken of via een modelovereenkomst van de
Europese Commissie (klik hier). De strengere GDPR (de AVG) is vaak door de meesten van hen al ondertekend en
werkzaam. Op deze manier zorgen wij ervoor dat jouw gegevens goed worden beschermd.


Doorgifte aan derden
In principe delen of verkopen wij jouw gegevens niet met personen of organisaties buiten Pull Productions B.V.,
behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat wij verplicht worden om je gegevens door te
geven op grond van een wettelijke plicht.


De beveiliging van jouw gegevens
Pull Productions B.V. heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je
persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies.
Alle partijen die jouw gegevens voor ons verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of
inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring. Deze overeenkomsten en
bijbehorende gegevens worden bewaard voor de duur zolang wij samenwerken met deze partijen.


Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?
Voor verschillende gegevensstromen hanteren wij verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je altijd het recht
om ons te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Jouw rechten”.


Persoonsgegevens:
Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail verwijderen wij 1 jaar na ons laatste contact.
E-mail:
E-mail ouder dan 1 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of
oplossen van een geschil.
Facturen en offertes:
Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je gegevens blijven tot die tijd
aanwezig in ons facturatiesysteem.
Foto’s/video’s:
Gemaakte foto’s en video’s worden voor de duur van 1 jaar bewaard tenzij je ons uitdrukkelijk vraagt de bestanden
eerder te verwijderen.
Quitclaims:
Quitclaims worden voor de duur van 5 jaar bewaard tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een
overeenkomst of oplossen van een geschil.


Jouw rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om
jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw
persoonsgegevens door Pull Productions B.V..
Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@pullproductions.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Indien je verzoek betrekking heeft op een cookie dan vragen wij je deze ook mee te sturen. We reageren zo snel
mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. Pull Productions wil je er tevens op wijzen dat je de
mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Melden van een datalek
Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houden wij ons aan de meldplicht
datalekken en melden wij dit lek, mocht dit nodig zijn, binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Mocht je een datalek ontdekken dan vragen wij je vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder
geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met ons te delen door een e-mail te sturen naar
info@pullproductions.nl. Wij kunnen dan direct actie ondernemen.


Aansprakelijkheid
Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Pull Productions B.V. verwerkt ten
behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Pull Productions B.V. accepteert geen enkele
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.
Wijzigingen in deze verklaring
De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Pull Productions B.V. om in te
spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen ons bedrijf. Je kunt je
abonneren op onze nieuwsbrief waar wij je op de hoogte houden van eventuele wijzigingen. In ieder geval raden wij je
aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van ons privacy beleid. Door na
wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Pull Productions B.V. ga je akkoord met deze wijzigingen.


Contact
Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen via de e-mail, info@pullproductions.nl of per
post:
Pull Productions B.V.
T.a.v.: Marleen Pulles
Tulpenstraat 75
4818 GT Breda
Pull Productions B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 88217930.
Versie: november 2022